Szanowni działkowcy, uprzejmie informujemy, że Zarząd podjął działania w kierunku właściwego gospodarowania oraz co ważniejsze ograniczenia kosztów wywozu odpadów przede wszystkim zielonych. W tym celu zawarto umowę z nowym podmiotem, gdzie również zawarte są warunki składowania tego typu odpadów.  W związku z powyższym od kwietnia br. składowanie odpadów zielonych będzie możliwe w wydzielonych i odpowiednio oznaczonych miejscach o znacznie większej pojemności.

                                                                      Zarząd ROD NEKLA

Kategorie: Aktualności