Złe składowanie odpadów zielonych

UWAGA Dnia 23 kwietnia 2022 między godziną 11 a 18 grupa działkowców wyrzuciła odpady zielone obok dedykowanego kontenera (zdjęcia powyżej). Zarząd ROD Nekla w Nekli przypomina, że odpady zielone powinny rozdrobnione trafić do dedykowanego kontenera. Składowanie odpadów w taki sposób jak na zdjęciach, będzie się wiązało z obciążeniem Działkowców składujących Czytaj dalej…

Obowiązek zgłoszenia budynków (w tym altan ogrodowych) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Obowiązek zgłoszenia budynków (w tym altan ogrodowych) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)Szanowni Działkowicze! Zarząd ROD informuje, iż istnieje obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw do CEEB w terminie do 30 czerwca 2022 r. dla źródeł ciepa uruchomionych przez 1 lipca 2021 r., a do uruchomionych po tym Czytaj dalej…

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych – 20.05.2021

W związku ze stopniowym luzowaniem przez Radę Ministrów obostrzeń związanych z obowiązującym stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD – podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 20 maja br. – rozpatrywał kwestię  przywrócenia możliwości zwoływania i organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej oraz kompleksowym omówieniu tego Czytaj dalej…