Prezes Zarządu  Mariusz Stefański dz. 72

Wiceprezes Zarządu Dariusz Mulcan dz. 86

Członek Zarządu Michał Kwiatkowski dz. 96

Sekretarz Zarządu Angelika Kończak dz. 204

Skarbnik Rafał Zaremba dz. 144

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Tokarska dz. 131

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Jarosław Gorczyca dz. 21

Członek Komisji Rewizyjnej Jacek Retkowski dz. 13

Pozostań w kontakcie

Skontaktuj się z Nami:
- za pośrednictwem formularza dostępnego po prawej

- indywidualnie, drogą mailową na adresy: rodnekla@wp.pl
lub neklarod@gmail.com

- osobiście, w czasie posiedzenia Zarządu

Skontaktuj się z nami