Działkowcy

Zarząd prosi o dokonywanie wpłat zaliczki na opłaty roczne 2021 r. w kwocie jaka wynosiła w 2020 r. Ostateczne rozliczenie zostanie przedstawione na Walnym Zebraniu. Prosimy o wpłaty zaokrąglone do złotówki UWAGA!!! Zarząd poszukuje wykonawcy wykonania remontu schodów od strony Więcej…

Uwaga działkowcy!

APELw sprawie przestrzegania zasad i obostrzeń w RODw czasie trzeciej fali pandemii COVID-19 diametralnie zmienił nasze codzienne funkcjonowanie. Kryzysowa sytuacja trwa tak długo, że wielu z nas zaczęło lekceważyć obowiązujące restrykcje. Niestety apogeum trzeciej fali jest dopiero przed nami.Jak informuje Więcej…