Opłaty Ogrodowe

Szanowni Działkowcy, w związku z pandemią Covid-19 walne zebranie nie mogło odbyć się w planowanym terminie. W związku z tym Zarząd ROD „Nekla” w Nekli, prosi Działkowców o dokonywanie opłat ogrodowych na konto Naszego Ogrodu w wysokości jaka była zatwierdzona w 2019 roku. To pozwoli na bieżące funkcjonowanie Ogrodu. Jak Czytaj dalej…