Protokół zdawczo- odbiorczy
POBIERZ PDF
POBIERZ WORD

Wzór umowy zamiany praw do działek
POBIERZ PDF
POBIERZ WORD

Wzór umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem
POBIERZ WZÓR

Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem
POBIERZ WNIOSEK

Wzór deklaracji członkowskiej
POBIERZ

Zamiana działek
POBIERZ

Oświadczenie Zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki
POBIERZ

Oświadczenie Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki
POBIERZ

Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki
POBIERZ

Umowa przeniesienia prawa do działki
POBIERZ

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku
POBIERZ

Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym dziakowcu
POBIERZ

Regulamin ROD
POBIERZ

Statut ROD
POBIERZ