Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych

Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczania strat wody w rodzinnych ogrodach działkowych Na terenie całego kraju występuje pogłębiający się stan zagrożenia suszą hydrologiczną. Mamy do czynienia z okresem obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do przeciętnych pomiarów wieloletnich. Susza hydrologiczna następuje Więcej…

Opłaty Ogrodowe

Szanowni Działkowcy, w związku z pandemią Covid-19 walne zebranie nie mogło odbyć się w planowanym terminie. W związku z tym Zarząd ROD „Nekla” w Nekli, prosi Działkowców o dokonywanie opłat ogrodowych na konto Naszego Ogrodu w wysokości jaka była zatwierdzona w 2019 roku. To pozwoli na bieżące funkcjonowanie Ogrodu. Jak Więcej…

Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Państwo Informujemy, że w związku z drastyczną podwyżką cen, dnia 31.08.2019 zostanie podstawiony tylko jeden kontener na odpady wielkogabarytowe na Parkingu numer 1. Prosimy uprzejmie, o wyrzucanie tego typu odpadów, właśnie w ten dzień, bezpośrednio do dedykowanego kontenera. Z poważaniem – Zarząd ROD „Nekla”

UWAGA

Szanowni Państwo Przypominamy, że większe odpady zielone należy rozdrobnione (~70cm max) składować wyłącznie w dedykowanym kontenerze, a drobne tego typu w miarę możliwości kompostować. Jeżeli kontener jest przepełniony prosimy zgłaszać do Gospodarza Ogrodu. Przypominamy również, że do każdego rodzaju odpadów, mamy zagwarantowane dedykowane pojemniki. Wszelkie przypadki niewłaściwego składowania odpadów (przykłady Więcej…

UWAGA!

Szanowni Państwo Przypominamy, że większe odpady zielone należy rozdrobnione (~70cm max) składować wyłącznie w dedykowanym kontenerze, a drobne tego typu w miarę możliwości kompostować. Jeżeli kontener jest przepełniony prosimy zgłaszać do Gospodarza Ogrodu. Przypominamy również, że do każdego rodzaju odpadów, mamy zagwarantowane dedykowane pojemniki. Wszelkie przypadki niewłaściwego składowania odpadów (przykłady Więcej…

Kartki z terminami dyżurów

UWAGA Kartki z terminami dyżurów jesienno-zimowych są do odbioru u gospodarza ogrodu p. Marioli Korzeńskiej dz. nr 148 Zgodnie z uchwałą nr 8/2019 Walnego Zebrania, przypominamy o obowiązku odebrania terminu dyżurów, jak i odpowiedzialne jego spełnienie. Zarząd ROD „Nekla” w Nekli

UWAGA!

Szanowni Państwo Przypominamy, że większe odpady zielone należy rozdrobnione (~70cm max) składować wyłącznie w dedykowanym kontenerze, a drobne tego typu w miarę możliwości kompostować. Jeżeli kontener jest przepełniony prosimy zgłaszać do Gospodarza Ogrodu. Przypominamy również, że do każdego rodzaju odpadów, mamy zagwarantowane dedykowane pojemniki. Wszelkie przypadki niewłaściwego składowania odpadów (przykłady Więcej…