UWAGA

Dnia 23 kwietnia 2022 między godziną 11 a 18 grupa działkowców wyrzuciła odpady zielone obok dedykowanego kontenera (zdjęcia powyżej). Zarząd ROD Nekla w Nekli przypomina, że odpady zielone powinny rozdrobnione trafić do dedykowanego kontenera. Składowanie odpadów w taki sposób jak na zdjęciach, będzie się wiązało z obciążeniem Działkowców składujących odpady niewłaściwie kosztami utylizacji. Na podstawie nagrań z kamer video Działkowcy są powiadamiani o możliwości usunięcia odpadów we własnym zakresie, celem uniknięcia kosztów. Zarząd naszego ROD prosi Działkowców o zwracanie uwagi na bieżąco, jeśli ktoś niewłaściwie utylizuje odpady, unikniemy w ten sposób niepotrzebnych kosztów oraz sytuacji w której kolejni Działkowcy „dokładają” kolejne odpady w nieodpowiednie miejsca. Działajmy wspólnie, aby obniżyć rosnące koszty utylizacji odpadów. Jeśli kontener na odpady zielone jest pełny to nie wyrzucajmy obok tylko zgłośmy Gospodarzowi.