Zarząd prosi o dokonywanie wpłat zaliczki na opłaty roczne 2021 r. w kwocie jaka wynosiła w 2020 r. Ostateczne rozliczenie zostanie przedstawione na Walnym Zebraniu.

Prosimy o wpłaty zaokrąglone do złotówki

UWAGA!!!

Zarząd poszukuje wykonawcy wykonania remontu schodów od strony placu zabaw.

Oferty prosimy zgłaszać na maila rodnekla@wp.pl

Zarząd ROD NEKLA w Nekli.

Kategorie: Aktualności