Przypominamy o obowiązku odebrania kartki z terminami dyżurów, które są do odbioru u Gospodarza Ogrodu dz. 148.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dostosowaniem się do obowiązującego prawa wzrośnie cena za jeden dyżur do minimalnej stawki godzinowej, która w tym roku wynosić będzie 17zł/1h. Czyli cena jednego dyżuru wzrasta do 170zł.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Kategorie: Aktualności