Szanowni Działkowcy,

w związku z pandemią Covid-19 walne zebranie nie mogło odbyć się w planowanym terminie. W związku z tym Zarząd ROD „Nekla” w Nekli, prosi Działkowców o dokonywanie opłat ogrodowych na konto Naszego Ogrodu w wysokości jaka była zatwierdzona w 2019 roku. To pozwoli na bieżące funkcjonowanie Ogrodu. Jak wiecie Państwo od 2020 r. znacznie wzrosły koszty wywozu śmieci. Wobec tego należy liczyć się, że opłaty z tym związane mogą wzrosnąć ponad 50%. Ostateczna kwota zostanie omówiona i zatwierdzona przez działkowców na Walnym Zebraniu.

Jednocześnie Zarząd prosi o właściwe segregowanie śmieci na parkingach, zwłaszcza odpady Zielone. Obecnie na dwóch parkingach zalegają śmieci, których wywiezienie będzie kosztowało kilka tysięcy złotych. Przypominamy również, o całkowitym wstrzymaniu wywozu odpadów „Wielkogabarytowych”.

Poniżej dla przypomnienia numer konta naszego ROD:

83 8142 0007 0000 0996 2000 0010

Oraz numer do Pani Uli w kwestii przypomnienia kwoty opłat:

(+48) 695 579 950